DUET MMM: KIEDY JAK NIE DZIŚ?

Music Moment Manifesto to program w stylu tanecznego latino, zmysłowego swingu i energetycznego pop-rocka i jednocześnie seria muzycznych wypowiedzi na najważniejsze życiowe tematy. PiosenkiMMM narodziły się najpierw w wersjach domowych w trudnych czasach lockdownów.   Utwory, które przychodziły do Jarka w tym czasie były utworami „psychoaktywnymi”, terapeutycznymi, pisanymi „ku pokrzepieniu serca.” Klasyczne podejście do frazowania i dynamiki sprawia, że ten gitarowo- wiolonczelowy duet z wiolonczelistką Elizą Hanisch to niezwykłe oryginalne muzycznie potraktowanie tych dwóch pięknych, ale niełatwych w połączeniu instrumentów, a także jeden z tych duetów, w których doskonale zgrani artyści wyczuwają się bez słów. 

MIŁOŚĆ TO TYLKO MIŁOŚĆ

Utwór, utrzymany w stylu "nadwiślańskiej morny" powstał w 2020, na fali rozmów z Elizą, miał być początkowo walentynkowym muzycznym żartem, stał się natomiast wstępem do serii domowych zapisów Music Moment Manifesto. Nagranie miało miejsce w lutym 2021 roku w sali prób zespołu W.A.J.K. Uczestniczyli w nim ówcześni członkowie zespołu W.A.J.K acoustic rock band - Adam Lewandowski - w tym utworze na bongosach i Hipolit Woźniak na drugiej gitarze.

PARASOL

Utwór, w stylu swingującego soulu, powstał w lutym 2021 roku, podczas lockdownów, i tak jak pozostałe utwory z cyklu MMM, ma swoje źródło w codziennych egzystencjalnych dysputach Elizy i Jarka. Nagranie powstało w domu, przy użyciu rejestratora Zoom H8.

E.Z.O.P 2021

EZOP to utwór, który pobrzmiewa klasycznie, a jednocześnie etnicznie, choć również z lekka rockowo i powstał w na lockdownowym "escape"ie" na Warmii jesienią 2020 roku. Tekst narodzony z leśnych zimowych spacerów, wyłonił się wczesną wiosną 2021. Tekst, symbolicznie, na wzór bajek Ezopa, odnosi się do ówczesnej sytuacji ograniczeń lockdownowo-pandemicznych, choć słuchany dziś, dalej niesie przesłanie nadziei i wiary w siłę większą niż ludzka. Nagranie live powstało w domu, przy użyciu rejestratora Zoom H8.

KIEDY JAK NIE DZIŚ

Tytułowy utwór koncertu, nadwiślańska morna "Kiedy jak nie dziś" długo nie mógł - ironia losu - doczekać się nagrania i został w końcu zarejestrowany w home studio w październiku 2022 roku.

S.Z.U.R

Energetyczny pop-rockowy S.Z.U.R powstał na fali zmian życiowych czasu lockdownów i został nagrany w domowym studio przy uzyciu Zooma H8 w noc sylwestrową 2021.

W OCZACH TWYCH

Pop-rockowy, wyjątkowo pozytywny i energetyczny utwór, został zarejestrowany na Walentynki 2022 roku, w noc przed udaniem się Jarka do szpitala w poważnej, operacyjnej, laryngologicznej sprawie. Nie słychać tego na tym nagraniu, co jest dowodem na terapeutyczne działanie muzyki